Hvordan lese rapportene

I Levert-rapporten kartlegger vi den nordnorske leverandørindustrien sin bransjespesifikke aktivitet knyttet til petroleumssektoren. I år som tidligere år gjennomfører vi telefonintervjuer med samtlige leverandørbedrifter i landsdelen. Dette er både tid- og ressurskrevende, men gir oss detaljert kunnskap og detaljerte svar. Som nevnt er den gjennomsnittlige leverandørbedrift i Nord-Norge multidisiplinær – de leverer til flere sektorer. Derfor kan vi ikke belage oss på offentlig kjent informasjon og regnskapsdata.

Ringvirkningene av petroleumsnæringen sin aktivitet i Nord-Norge er mye større enn tallene som fremkommer av rapporten. Blant annet holdes petroleumsselskapene sin egen aktivitet utenfor, i tillegg til viktige ringvirkninger for hotell, transport og lignende. Fokuset er, og vil alltid i Levert-rapporten være de bransjespesifikke leveransene av varer og tjenester til petroleumsnæringen.