Om Levert

Levert-undersøkelsen skal dokumentere utviklingen, og samtidig gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har hatt leveranser til petroleumssektoren. Fokuset er på bransjespesifikke leveranser. Det er tiende gangen undersøkelsen gjennomføres for hele landsdelen. Datainnsamlingen har skjedd gjennom telefonintervjuer med leverandørbedriftene. Prosjektet er finansiert av Equinor, Olje- og energidepartementet, Vår Energi, Wintershall Dea, Lundin Norway, RN Nordic Oil, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune. Kunnskapsparken Bodø har hatt prosjektledelsen og har gjennomført alle intervjuer i Nordland. Kunnskapsparken Nord og Petro Arctic har vært samarbeidspartnere og stått for datainnsamling og kvalitetssikring i henholdsvis Troms og Finnmark.