Kontakt oss

Kunnskapsparken Bodø har prosjektledelse for Levert, stått for datainnsamling i Nordland og utformet rapportens innhold. Kunnskapsparken Nord (Harstad) og Petro Arctic (Hammerfest) har vært samarbeidspartnere i prosessen, og stått for datainnsamling i henholdsvis Troms og Finnmark. 

Prosjektleder: Tom Steffensen (tlf.: 917 28 224, e-post: ts@kpb.no)